هندزفری آیفونی اصلی EarPods با میکروفون عالی MD827ZM/B

MD827ZM/B In-ear Headphones
  • برند:EarPods
  • امکانات:هندزفری آیفونی
  • تنظمیات:ولوم صدا

تومان ۱۲۵,۰۰۰

موجود در انبار

تومان ۱۲۵,۰۰۰

توضیحات

هندزفریآیفونی:شرکتاپلکهتمامیمدلهایهندزفریهایتولیدشدهخود رابانامEarpods واردبازارکردهاست،طراحیوساختارشانرادستخوشتغییرنیزقراردادهودردومدلبهصورت سیموبیسیمعرضهمیکند. هندزفریایرپادتوسطشرکتاپلساختهشدهکهعلاوهبرطراحیآنازظاهرشیکوزیباخودازکیفیتصدایبیسواستریوخوبیبرخوردارمیباشد.طراحیایرپادبهگونهایمیباشدکهکاملامنطبقباهندسهگوشکاربردرنظرگرفتهشدهودرحیناستفادهازاینمحصول،احساسراحتتریدرمقایسهباسایرمحصولاتهدفونوهندزفریهاداریدبنابراینصدایخروجیازآنصداییرساوبسیارباکیفیتمیباشد. طولاینکابلهاسایز1.2 متریمیباشدودارایپنلکنترلکنندهصداوتماسمیباشدکهبررویآنیکمیکروفونباکیفیتنیزتعبیهشدهکهمیتوانباآنبهتماسهایخودراپاسخدهید.اگربرایمحصولاتاپلیخوددنبالهندزفریزیباوباکیفیتهستیدسعیکنیدهندزفریایرپادیکبارتجربهکنیدتااوجکیفیتصداوبیسرااحساسکنید.

کد:231
برند:Appel –اصلی
مدل:EarPods
توضیحات:هندزفریآیفون؛

MD827ZM/B In-Ear Headphones

 

توضیحات تکمیلی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هندزفری آیفونی اصلی EarPods با میکروفون عالی MD827ZM/B”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط